ສປປລາວ ຈະລວຍແລ້ວ

ສປປລາວ ຈະລວຍແລ້ວ

ສປປ​ ລາວ​ ອະນຸຍາດການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ

ໃນທົ່ວປະເທດ ມີ 308 ໂຄງການທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ​ ການລົງທຶນ​ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມທົບທວນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນສຳປະທານ

ດ້ານແຮ່ທາດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກໃນໄລຍະທົດລອງ​ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ:

ປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ອະນຸຍາດການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 308 ໂຄງການ ປະກອບມີ:

ໂຄງການປົກກະຕິ 262 ໂຄງການ, ໂຄງການແຮ່ຫາຍາກ 8 ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການທົດລອງ 38 ໂຄງການ.

ໃນນັ້ນ, ແຮ່ເຫຼັກ 31 ໂຄງການ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບມອບເຂົ້າງົບປະມານ 36.536.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫີນອ່ອນມາໂບ້ 2 ໂຄງການ, ຄໍາເຄົ້າ 4ໃນນັ້ນ, ແຮ່ເຫຼັກ 31 ໂຄງການ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບມອບເຂົ້າງົບປະມານ 36.536.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ຫີນອ່ອນມາໂບ້ 2 ໂຄງການ, ຄໍາເຄົ້າ 4 ໂຄງການ, ຄໍາຕົກຂ້ອນ 1 ໂຄງການ. ໂຄງການ, ຄໍາຕົກຂ້ອນ 1 ໂຄງການ.

ຂໍ້ມູນ: Lao Youth Radio

ຂ່າວທົ່ວໄປ