ຕັ້ງສະຕິ ດ້ວຍຄາຖາຣັດຕະນະສູດ ຂັບໄລ່ໂລກລະບາດ ພູດຜີປີສາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຕັ້ງສະຕິ ດ້ວຍຄາຖາຣັດຕະນະສູດ ຂັບໄລ່ໂລກລະບາດ ພູດຜີປີສາດ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຣັດຕະນະສູດ ເປັນພະສູດໃນພະສຸດຕັນຕະປີດົກ ໝວດຂຸດທະນິກາຍ ຂຸດທະກະປາຖະ ແລະຍັງປາກົດໃນໝວດສຸດຕັນຕະນິບາດ ເປັນພະຄາຖາຈຳນວນ 17 ບົດ ແຕ່ປາກົດໃນພາກພາສາສັນສະກິດ ຈຳນວນ 19 ບົດດັ່ງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຄຳພີ ມະຫາວັດສະຕຸອະວະທານ ຂອງນິກາຍ ໂລໂກດຕະຣະວາດ ແລະນິກາຍ ມະຫາສັງຄິກະ ພະສູດນີ້ພັນລະນາຄຸນຂອງພະລັດຕະນະໄຕ ແລະປ່າວປະກາດຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະຄຸນລັກສະນະ ຂອງພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ ມີພະໂສດາບັນ ເປັນຕົ້ນ

ຣັດຕະນະສູດ ບົດສູດນີ້ ຈະເລີ່ມຈາກບົດຂັດຣັດຕະນະປະຣິດ ເປັນບົດສູດທີ່ບອກເລົ່າຄຸນຂອງຣັດຕະນະປະຣິດວ່າ ມົນນີ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງເທວະດາ ວ່າສາມາດຂັບໄລ່, ປ້ອງກັນ ແລະຕ້ານທານຈາກໄພ 3 ປະການ ຄື ໂລຄະໄພ (ໂລກລະບາດ), ອະມະນຸດໄພ (ພູດ, ຜີ, ປີສາດ) ແລະທຸບພິກຈະໄພ (ໄພແຫ້ງແລ້ງ) ເຊິ່ງພະພຸດທະເຈົ້າ ສູດມົນບົດນີ້ອ້ອມກຳແພງ 3 ຊັ້ນ ຂອງເມືອງເວສາລີ ເປັນເວລາ 3 ມື້ 3 ຄືນ

ພະພຸດທະມົນບົດນີ້, ສາມາດຂັບໄລ່ໂລກລະບາດ ພູດ ຜີ ປີສາດ ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ ມາຈາກການທີ່ເມືອງເວສາລີແຫ້ງແລ້ງ ບໍ່ສາມາດປູກຝັງຫຍັງໄດ້ ມີຊາວເມືອງອົດຢາກລົ້ມຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອະມະນຸດກໍມາເລາະກິນຊາກສົບ ເກີດອະຫິວາໂລກລະບາດໃນເມືອງ ຊາວເມືອງລົ້ມຫາຍຕາຍຈາກເປັນຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນຕິດໂລກ

ກະສັດລິດສະວີ ຈຶ່ງເຊີນພະພຸດທະເຈົ້າມາຍັງເມືອງ ເມື່ອພະພຸດທະເຈົ້າສະເດັດຍ່າງເຂົ້າມາໃນເມືອງເວສາລີ ກໍບັງ ເກີດຝົນຕົກໜັກ ນ້ຳຝົນຊຳລະລ້າງເມືອງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວພັດພາຊາກສົບໄປສູ່ແມ່ນ້ຳຄົງຄາ ເທວະດາພາກັນມາເຂົ້າເຝົ້າພະພຸດທະເຈົ້າ ພວກອະມະນຸດທີ່ລີ້ລັບຢູ່ ກໍພາກັນໜີອອກໄປ ພະພຸດທະເຈົ້າຊົງເອີ້ນພະອານົນເຂົ້າເຝົ້າ ແລ້ວຊົງສອນຣັດຕະນະສູດ ໃຫ້ພະອານົນທ່ອງບໍລິກຳ ພ້ອມກັບປະປະພົມນ້ຳຈາກບາດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ອອກໄປອ້ອມກຳແພງເມືອງ 3 ຊັ້ນ ອະມະນຸດທີ່ລີ້ຢູ່ ເມື່ອຖືກນ້ຳພະພຸດທະມົນຈຶ່ງໜີໄປ ພະອານົນເຮັດແບບນີ້ຢູ່ 3 ມື້ 3 ຄືນ ຈົນເມືອງເວສາລີກັບມາສະຫງົບສຸກອີກເທື່ອໜຶ່ງ

ຣັດຕະນະສູດ ນອກຈາກເປັນພຸດທະມົນສຳລັບການຂັບໄລ່ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຢ່າງແທ້ຈິງແລ້ວ ແຕ່ສັງເກດເບິ່ງເນື້ອໃນຂອງບົດສູກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ພົບວ່າບໍ່ມີເນື້້ອໃນທີ່ເວົ້າເຖິງການຂັບໄລ່ສິ່ງບໍ່ດີເລີຍ ແຕ່ເວົ້າເຖິງ ສິ່ງທີ່ມີຄ່າດຸດດັ່ງແກ້ວມະນີຂອງພຸດທະສາສະໜາ ໄດ້ແກ່ ພະພຸດທະເຈົ້າ, ພະທຳ ແລະພະສົງ ໜ້າສົນໃຈທີ່ບົດສູດນີ້ ສັນລະເສີນພະທຳ ທີ່ມີຄ່າປຽບດັ່ງອັນຍະມະນີ ຄື  “ສະມາທິ”.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕຳນານພຣະປະຣິດ ໂດຍສົມເດັດພະມະຫາທີຣາຈານ (ນິຍົມ ຖານິດສະຣະມະຫາເຖຣະ) ແລະ ພຸດທະທຳ ສະບັບປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຄວາມ ໂດຍພະພົມຄຸນາພອນ (ປ.ອ ປະຢຸດໂຕ)

ຂ່າວທົ່ວໄປ