ຮືຮາໂຊຊ້ຽວ…ໜຸ່ມຫື່ນຈົນຫ້າມໃຈບໍ່ໄຫວ ເອົາກັບໄກ່ກາງເຮືອນເເບບຜົວເມຍ(ມີຄລີບ)

ຮືຮາໂຊຊ້ຽວ…ໜຸ່ມຫື່ນຈົນຫ້າມໃຈບໍ່ໄຫວ ເອົາກັບໄກ່ກາງເຮືອນເເບບຜົວເມຍ(ມີຄລີບ)

ເປັນທີ່ວິພາກວິຈານຢ່າງຫນັກຫນ່ວງຫລັງປະກົດຄລິບຫນື່ງ ທີ່ເຜີຍແພ່ໃຫ້ເຫັນຊາຍໄວຊະລານັ່ງຢູ່ມຸມຫ້ອງ ນຸ່ງພຽງເສື້ອເຊິດແລະປ່ອຍຊ່ວງລຸ່ມບໍ່ໃສ່ຫຍັງ ຈັບໄກ່ໂຕຫນື່ງມາຢູ່ລະຫວ່າງຂາແລ້ວເຮັດກິດຈະກຳ “ເຂົ້າຈັງຫວະ” ກັບໄກ່ທີ່ຫນ້າສົງສານ ໂດຍຜູ້ຖ່າຢຄລິບໄດ້ນຳມາໂພສລົງໂຊຊ້ຽວ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດກະແສຄວາມຄຽດແຄ້ນແກ່ຊາວເນັດເປັນຈຳນວນຫລາຍ ຄາດວ່າເຫດການດັງກ່າວເກີດຂຶ້ນທີ່ອາໂລເຊີຕາ ລັດເຄດາ ທາງຕອນເຫນືອຂອງມາເລເຊຍ

ທັງນີ້ຢັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຊາຍຊະລາດັງກ່າວມີອາການທາງຈິດຫລືບໍ່ ແຕ່ເຖີງອຢ່າງນັ້ນການທາລຸນນະກຳສັດໃນມາເລເຊຍຖືເປັນເລື່ອງຜິດກົດຫມາຍ ສາມາດຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລະເມີດທາງເພດຕາມມາດຕາ 377 ໄດ້

ເຊີ່ງມີໂທດຕິດຄຸກສູງສຸດເຖີງ 20 ປີເລີຍທີ ຫວັງວ່າຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເຂົ້າມາກວດສອບແລະນຳຄວາມຢຸດຕິທຳມາໃຫ້ກັບໄກ່ທີ່ຫນ້າສົງສານໂຕນີ້ໄດ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ