ເປັນຫຍັງການປະຈານຄົນຂີ້ລັກດ້ວຍການແຂວນປ້າຍ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ເປັນຫຍັງການປະຈານຄົນຂີ້ລັກດ້ວຍການແຂວນປ້າຍ ຖືວ່າມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ກະແສໃນໂລກອອນລາຍຕໍ່ກັບເຫດການຈັບເອົາຍິງຄົນໜຶ່ງຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວວ່າມີພຶດຕິກຳລັກຊັບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຢູ່ຕະຫຼາດອົດຊີ ບ້ານໜອງແຕ່ງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຳລັງຖືກກ່າວເຖິງເປັນວົງກວ້າງ ເນື່ອງຈາກມີການໃສ່ກະແຈມື ແລະ ແຂວນປ້າຍຫ້ອຍຄໍວ່າ ຄົນຂີ້ລັກ ແລ້ວນຳເອົາໂຕໄປເລາະອ້ອມທົ່ວຕະຫຼາດ ແລະ ມີການລົງຄລິບເຫດການລົງໃນເຟສບຸກອີກດ້ວຍ

ເຫດການດັ່ງກ່າວມີນັກກົດໝາຍອອກວ່າສະແດງຄວາມເຫັນໂດຍລະບຸວ່າ ການແຂວນປ້າຍປະຈານຜູ້ອື່ນແບບນີ້ນັ້ນ ຕາມກົດໝາຍແລ້ວແມ່ນຖືວ່າຜິດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ

ເຮົາຈະມາອະທິບາຍຂໍ້ຄວາມຂ້າງເທິງນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມກັນວ່າ ເປັນຫຍັງການຈັບຄົນຂີ້ລັກມາປະຈານແບບນີ້ຈຶ່ງຜິດກົດໝາຍ?

ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາມາເຂົ້າໃຈນຳກັນເປັນສອງສ່ວນຄື: ເຫດການທີ່ຜູ້ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວລັກກະເປົາເງິນຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເຫດການທີ່ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຖືກຈັບມາແຂວນປ້າຍປະຈານ ພ້ອມທັງລົງຄລິບປະຈານຜ່ານທາງອອນລາຍ

ເຫດການທີ່ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ລັກກະເປົາເງິນຂອງຄົນອື່ນ: ການກະທຳຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ແມ່ນເຂົ້າຂ່າຍຜິດກົດໝາຍຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາມາດຕາທີ 231 ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການລັກຊັບ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ກະທຳຄວາມຜິດໃນຂໍ້ນີ້ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1 ລ້ານກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ. ການທີ່ຈະເອົາຜິດກັບແມ່ຍິງຄົນນີ້ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນຕ້ອງແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເພື່ອນຳເຂົ້າສູ່ຂະບວນການທາງກົດໝາຍຕໍ່ໄປ

ເມື່ອເຫດການບານປາຍ ມີການນຳເອົາຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາມາປະຈານທັງຕໍ່ໜ້າບຸກຄົນອື່ນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ທາງອອນລາຍ ຈຶ່ງເກີດເປັນການກະທຳທີ່ຕ່າງກຳ ຕ່າງວາລະ ນັ້ນກໍຄື ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນອັບອາຍ ຕາມມາດຕາທີ 206 ແລະ ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ມາດຕາທີ 168 ການເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນອັບອາຍໃນເຫດການນີ້ສະແດງອອກບ່ອນວ່າ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນອັບອາຍ ເຊິ່ງກົດໝາຍກຳນົດໂທດຄື ຕຳນິວິຈານ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະລະພາບ ຫຼື ລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 1 ປີ ແແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 1 ລ້ານກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ. ສ່ວນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງອອກທີ່ການເຜີຍແຜ່ຄລິບວິດີໂອທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນ ເຊິ່ງກົດໝາຍກຳນົດໂທດຕັດອິດສະລະພາບ 3 ເດືອນຫາ 3 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 4 ລ້ານ ຫາ 20 ລ້ານກີບ

ສະຫຼຸບກໍຄື ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ເຫດການທັງສອງເຊິ່ງມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນນັ້ນ ຊໍ້າພັດເປັນ 2 ເຫດການທີ່ຕ່າງກຳ ຕ່າງວາລະ ແລະ ມີໂທດທາງກົດໝາຍຕ່າງກັນທັງສອງຢ່າງ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການເອົາຜິດຜູ້ທີ່ລັກຊັບກໍຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ແມ່ນການປະຈານແບບດັ່ງກ່າວ ເພາະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເລື່ອງໃໝ່ຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງຜູ້ລັກຊັບຈະກາຍເປັນຜູ້ເສຍຫາຍໃນອີກໜຶ່ງຄວາມຜິດທີ່ຕ່າງກັນ. ນອກຈາກເຫດການນີ້ແລ້ວ ເຫດການອື່ນທີ່ມີລັກສະຄ້າຍຄືກັນນີ້ ກໍຈະເປັນໄປໃນແບບດຽວກັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ