ໂທດຂອງຄົນເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍໃຈ ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເຫຼືອໃຜອີກເລີຍ

ໂທດຂອງຄົນເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍໃຈ ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເຫຼືອໃຜອີກເລີຍ

ຈະຫຼໍ່ ຈະງາມ ຈະໜ້າຕາດີ ປານໃດກໍຕາມ ຖ້າເຈົ້າຊູ້ ຄົບຊ້ອນຫຼາຍໃຈ ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເຫຼືອໃນຊີວິດ

ຄວາມຮັກຂອງສອງຄົນ ເກີດຈາກຄວາມບໍລິສຸດໃຈໃຫ້ໄປຢ່າງເຕັມທີ ແຕ່ເມື່ອຄົບກັນໄປໄດ້ດົນໄລຍະໜື່ງບາງຄົນຈົນໄດ້ແຕ່ງງ່ນກັນ ເເຕ່ເວລາຜ່ານໄປກໍຕ້ອງມີອີກຝ່າຍທີ່ຕ້ອງປ່ຽນໄປ ຫຼື ແອບນອກໃຈ ຢ່າໃຫ້ໂອກາດນັ້ນມາເຖີງ ແລ້ວຄິດໄດ້ທີ່ຫຼັງ ເພາະຈະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ແລ້ວ , ຄົນຊົ່ວທີ່ບໍ່ສຳນຶກ ຕອນລົມຫາຍໃຈສຸດທ້າຍກ່ອນສີ້ນລົມຫາຍໃຈຈະເປັນຄົນບອກເອງວ່າຕົວເອງເປັນແບບໃດ ດີຫຼື ຊົ່ວ ເຖີງຢາກຈະກັບໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນອາດີດແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕໍ່ໄປ ເຊີ່ງຈະເສຍໃຈຫຼາຍ ທີ່ເຄີຍນອກໃຈຄົນຮັກ ຖີ້ມຄອບຄົວໄປຫາອີກຄົນ ໄດ້ແຕ່ໂທດຕົວເອງ ຄຳຄວນຫາເຖີງຄົນຮັກໃນອະດີດຢາກກັບແກ້ໄຂ ເພາະຄົນທີ່ເຂົາໄປຫານັ້ນເຂົາກໍໄດ້ນອກໃຈໄປຫາຄົນໃໝ່ອີກ ແຕ່ຄົງບໍ່ທັນແລ້ວ ເຖີງຢາກຈະກັບໄປແຕ່ເຂົາກໍບໍ່ຮັບບໍ່ໃຫ້ອະໄພງ່າຍໆ ເພາະກ່ອນໜ້ານັ້ນເຮັດບໍ່ດີກັບເຂົາ

ນີ້ຄືຕົວຢ່າງຜົນກຳທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊີວິດໄວຫຼາຍ ຊາດນີ້ເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນກຳຂອງຄົນເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍໃຈ ບໍ່ຮູ້ຈັກພໍ ສຸດທ້າຍເຂົາກໍບໍ່ເຫຼືອໃຜຢູ່ຄຽງ ແມ້ແຕ່ໝູ່ຄູ່

ເປັນບົດຮຽນ ຖ້າວັນນີ້ເຈົ້າເຮັດຜິດຕໍ່ຄົນຮັກ ຢ່າປະໃຫ້ເຂົາຕ້ອງເສຍໃຈເສຍຄວາມຮູ້ສຶກດົນ ຈົ່ງຂໍໂທດເຂົາໂດຍໄວ ແລະຂໍ ປັບປຸງປ່ຽນແປງຕົວເອງໃໝ່ ຊື່ສັດຕໍ່ຄົນຮັກ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຕໍ່ ລູກ ຕໍ່ຜົວ ຕໍ່ເມຍ ກ່ອນທີ່ມັນຈະສາຍ ຮູ້ສຶກຜິດຕະຫຼອດຊີວິດໄປກວ່ານີ້

ຄົນເຈົ້າຊູ້ຫຼາຍໃຈຄົນຊ້ອນພ້ອມກັນຫຼາຍໆຄົນ ຫຼືນອກໃຈ ຜົວ/ເມຍ ລະວັງກຳໃຫ້ດີ ສຸດທ້າຍຈະບໍ່ເຫຼືອໃຜຮັກ ແລະ ບໍ່ມີໃຜເຊື່ອສັດທາໃນຕົວເຈົ້າ ເຖີງວ່າຈະມີຄົນທີ່ເຄີຍຮັກເຈົ້າຫຼາຍຊ່ຳໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍຈະບໍ່ສົນໃຈເຈົ້າຄືເກົ່າ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ