Day: 14 October 2020

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ລູກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ກັບໄປຢາມແມ່ແນ່ເດີ້

#ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ໂດຍທີ່ລູກໆຂອງລາວໄປເຮັດງານຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງແຂວງປີໜຶ່ງຈະມາບ້ານເທື່ອໜຶ່ງ ດົນໆຈະໂທຫາແມ່ເທື່ອ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮືອນຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຈະຢູ່ຫ່າງອອກຈາກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນກັບລາວ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ມັກຈະບໍ່ອອກຕົວໃນສັງຄົມໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນ ບໍ່ມັກໄປນັ້ນໄປນີ້ ຈຶ່ງບໍ່ແປກເລີຍວ່າ ທີ່ຈະບໍ່ມີໃຜເຫັນຫນ້າຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ສ່ວນລູກໆ ກວ່າຈະຮູ້ວ່າແມ່ຂອງຕົວເອງໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ກໍໃນມື້ທີ່ແມ່ຕາຍຢູ່ຢ່າງໂດດດຽວຕາມລຳພັງ ປະແຕ່ສາກສົບ ອັນເນົ່າເປືອຍໄວໃຫ້ລູກໄດ້ເຫັນ..ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຢ່າອ້າງວ່າງ ມີເວລາກັບໄປຫາແມ່ເເດ່ ລູກເອີຍ!! #ກ່ອນຈະດູແລໃຜເປັນຄົນສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດ ກໍ່ຢ່າລຶມຄົນທຳອິດທີ່ດູແລເຮົາ ຢ່າໃຫ້ສົມຄຳເພີ່ນວ່າ ລູກຫລາຍຄົນພໍ່ແມ່ລ້ຽງໄດ້ ແຕ່ພໍ່ແມ່ພຽງສອງຄົນລູກລ້ຽງດູເພີ່ນບໍ່ໄດ້ Cr : CCNTV ເຫັນຂ່າວນີ້ແລ້ວເສົ້າເລີຍ ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ຕາຍຢູ່ຄົນດຽວ ຢ່າງໂດດດຽວບໍ່ມີໃຜມາເຫັນ ລູກທ່ານໃດມີເວລາກໍ່ກັບໄປຢາມແມ່ແນ່ເດີ້

Read More
ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໂທດຖ່ານລັກຊັບພົນລະເມືອງເປັນອາຈີນ ຖືກໂທດ 1 ປີ 6 ເດືອນ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງໄຈ້ເເຍກການກະທໍາຜິດຕົວຈິງຂອງຈໍາເລີຍ ຕໍ່ຄະນະສານອາຍາຂັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈໍາເລີຍ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວລັກຊັບພົນລະເມືອງເປັນອາຈີນ ຄື: ໃນເດືອນທັນວາ 2019 ຈໍາເລີຍ ໄດ້ໄປລັກຊັບ 3 ຄັ້ງ ຄື: ຄັ້ງທີ 1: ໄດ້ປີນກໍາແພງເຂົ້າໄປໂຮງຮຽນອະນຸບານໜອງແຕ່ງ ແລ້ວລັກເອົາໂມງແຂວນຝາ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ລໍາໂພງ 1 ໜ່ວຍ; ຄັ້ງທີ 2: ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ຂອງນາງ ແຂກ ບ້ານໜອງແຕ່ງ ແລ້ວລັກເອົາຖ່ານດັງໄຟ 4 ເປົາ ແລະ ເຂົ້າເປືອກໄກ່ນ້ອຍ 1 ເປົາ; ຄັ້ງທີ 3: ໄດ້ໄປລັກເອົາລັງເບຍ 3 ລັງ ຢູ່ຫ້ອງແຖວເຂດບ້ານໜອງແຕ່ງ ແລະ ວັນທີ 3 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານໜອງແຕ່ງອີກ ໂດຍການປີນຂຶ້ນເທິງເພດານ ແລ້ວລົງມາຫ້ອງພັກຄູ. ຈາກນັ້ນ, ກໍລັກເອົາຄອມພິວເຕີ້ໂນດບຸກ ພ້ອມດ້ວຍສາຍສາກ […]

Read More