Day: 17 November 2020

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໜ້າເຫັນໃຈ ພໍ່ລ້ຽງດ່ຽວ.., ລ້ຽງລູກສາວ 3 ຄົນລຳພັງດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ດິນປຸກເຮືອນກໍ່ຍັງອາໄສຢູ່ດິນຄົນອື່ນ

ຕອນນີ້ມີຄອບຄົວຫນຶ່ງມາອາໄສຢູ່ທີ່ບ້ານຂ້າພະເຈົ້າ, ບ້ານຜາທອງ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄື 4 ພໍ່ລູກນີ້ ແມ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ 7 ປີຫລັງ ພໍ່ຕ້ອງລ້ຽງລູກສາວຄົນດຽວ3ຄົນດ້ວຍຄວາມທຸກຈົນ ຄົນທີ່1ອາຍຸ9ປີ ຄົນທີ່2 ອາຍຸ8ປີ ຄົນທີ່3ອາຍຸ7ປີ ຖ້າຫາກຫມູ່ຄູ່ຄົນໃດທີ່ມີນໍ້າໃຈສັດທາຢາກຈະຊ່ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າ ບໍວ່າຈະເປັນ:ເຂົ້າສານອາຫານແຫ້ງ, ເຄື່ອງໃຊ້ ແຟັບສະບູ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນການຮຽນ ເພື່ອໄປຫມອບຊ່ວຍເຫລືອນ້ອງໆ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ02091323790ເດີ ຫລື 140120000407767001 Thongvanh Sangsingthong (BCEL ທະນາຄານການຄ້າ) ຂໍຂອບໃຈ Cr :

Read More