Day: 19 November 2020

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມີດສອງຄົມ ດາບສອງດ້າມ ຄວາມຈິງຫຍໍ້ໆຈາກນາຍບ້ານບໍ່ຍອມຮັບຄອບຄົວລູກບ້ານ

ຄວາມຈິງຫຍໍ້ໆ ກໍຄື ອ້າຍເຂີຍເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ມາແຕ່ງງານຢູ່ບ້ານເມືອງງອຍ ຫຼວງພະບາງ ມີນິໄສມັກດື່ມເຫຼົ້າແລ້ວໂວຍວາຍອາລະວາດຊາວບ້ານ ຫຼາຍເທື່ອຕໍ່ຫຼາຍທີ ແລະ ຫຼ້າສຸດ ມີອາລະວາດອີກ ນາຍບ້ານໄດ້ໄປຫ້າມ ແລະເກີດມີການຕໍ່ສູ້ຕີກັນ ຈົນພໍ່ບ້ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບດັ່ງໃນຮູບ ແລະຕໍ່ມາ ພໍ່ບ້ານບໍ່ຍອມຮັບຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນບ້ານ ຈຶ່ງບໍ່ເຊັນເອກະສານໃດໆໃຫ້ຄອບຄົວນີ້ ແລະ ຈຶ່ງມີຜູ້ເປັນນ້າບ່າວອອກມາໂພດແບບນີ້: ອ່ານລາຍລະອຽດ. (ລະວັງມີດສອງຄົມ ຄວນບໍ່ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍດຽວ. ) ຂໍ້ຄວາມທີ່ລູກບ້ານໄດ້ໂພສກ່ອນໜ້ານີ້

Read More