Day: 28 March 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ່າວດ່ວນ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຕໍາກັນ 4ຄັນຊ້ອນ ທີ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ຂ່າວດ່ວນ 28/03/2021 ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຕໍາກັນ 4ຄັນຊ້ອນ ທີ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈຸດເກີດເຫດ ເຂດບ້ານບົວ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງ ກູ້ໄພກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂໍໃຫ້ປອດໄພເດີ້ ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ ພີ່ນ້ອງໃຜຮີບກວດກາດ່ວນເດີ້ – – – – ຂ່າວ :

Read More