Day: 29 August 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ່າວດີ ອາເມລິກາ ມອບທຶນໃຫ້ລາວ 129,000 ໂດລາ ອະນຸລັກຮັກສາທົ່ງໄຫຫີນ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມອບທຶນຈໍານວນ 129,000 ໂດລາ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ–ມື້ນີ້ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ປະກາດທີ່ຈະມອບທຶນຈໍານວນ 129,000 ໂດລາ ໃນການອະນຸລັກຮັກສາແຫລ່ງບູຮານສະຖານ (500 BC-500AD) ທົ່ງໄຫຫີນ ມໍລະດົກໂລກ UNESCO ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊິ່ງທຶນນີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກອງທຶນທ່ານທູດເພື່ອການອະນຸລັກວັດທະນະທໍາ (AFCP). ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທ່ານ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ໄດ້ປະກາດທຶນ ໃນພິທີ ຢູ່ທີ່ທົ່ງໄຫຫີນເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ານ ສິວິໄລ ແສງຈະເລີນ ແລະ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທ່ານ ອຸ່ນທວງ ຂາວພັນ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ່ຕາງໜ້າ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: […]

Read More