Day: 16 November 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອ່ານດ່ວນໃຜຈະເຂົ້າ ແຂວງຫົວພັນ

ເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ຈິ່ງອອກແຈ້ງການແນະນໍາດັ່ງນີ້: 1. ສໍາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ພະນັກງານ ບໍລິສັດ, ອົງການຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກແຂວງຫົວພັນໃນໄລຍະນີ້ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງນີ້: ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ (ຕາມຊະນິດວັກຊິນ) ແລະ ເດີນທາງມາຈາກເຂດບ້ານສີຂຽວ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວຢູ່ສູນກັກກັ້ນຂອງຄະນະສະເພາະກິດກໍານົດໄວ້ເປັນເວລາ 14 ວັນ. – ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນ ເດີນທາງມາຈາກເຂດສີແດງ ແມ່ນແຂວງຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາແຂວງຫົວພັນຢ່າງເດັດຂາດ. ສໍາລັບບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນຄົບໂດສ ( ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫົວພັນ ) ຫາກໄດ້ຮັບ ແຈ້ງເຊີນ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄໍາສັ່ງ ຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ້າຂັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານໃດໜຶ່ງຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ກວດວິເຄາະຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19( ຖ້າປາຍທາງ ຕ້ອງການ ) ຫຼັງຈາກສໍາເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານແລ້ວ ເດີນທາງກັບມາ ແຂວງຫົວພັນ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສຸນກັກກັ້ ຂອງແຂວງກຳນົດ 3 ວັນ ພ້ອມທັງກວດວິເຄາະຫາເຊື້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍເຄື່ອງ PCR ຖ້າຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນລົບແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ເຮືອນເປັນເວລາ […]

Read More