Day: 23 November 2021

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເລື່ອງທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ 36 ຄອບຄົວຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນຕອນນີ້

ຂໍ້ມູນໃໝ່ອີກຝ່າຍກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານໂພນສີນວນ ໜັງສື່ສະເໜີເລື່ອງ: ຂໍກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່- ອີງຕາມ ມາດຕາ 16 (ໃໝ່) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 048/ສພຊ ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2008. – ອີງຕາມ ຄຳພິພາກສາ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເລກທີ 07-240/ຄສພ.ຂລ ລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2007, ຄະດີລະຫວ່າງ: ນາງ ວິໄລທອງ ສຸດທິພົງ……. ໂຈດ… ປະຊາຊົນ 36 ຄອບຄົວ………ພວກຈໍາເລີຍ. ກ່ຽວເລື່ອງ ທວງໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນ ແລະ ເຮືອນ.ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຳພິພາກສາຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຂອງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ຂະແໜງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍບັນຈຸກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈຳນວນ 5 ທ່ານ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາພິພາກສາຂອງສານ (ລົງຍົກຍ້າຍພວກຈໍາເລີຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ທີ່ດິນ-ເຮືອນ), ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງ […]

Read More
ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໜ້າເຫັນໃຈ..!! ຄູອາສາເທີດທູນມາ 6-7 ປີບໍ່ມີວ່ີແວວໄດ້ລັດຖະກອນ

“6-7ປີ ທີ່ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງຊ່ອຍຊາດ ເປັນຄູສອນອາສາ ເມື່ອໂຕເລກບໍ່ມີທີ່ທາ ວ່າຈະມາ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເວລາທີ່ເຮົາຈຳຕ້ອງຖອຍ” [6ປີກ້າວເຂົ້າປີທີ7 ຂໍນອບນ້ອມຂໍລາແລ້ວອາຊີບທີ່ໄຜ່ຝັນອາຊີບທີ່ຮັກແລະເທີດທູນທີ່ສຸດ ສຸດກຳລັງຈະໄປຕໍ່ຂໍລາຢ່າງເປັນທາງການ ບຸນນ້ອຍວາດສະຫນາບໍ່ເຖິງທາງກຳລັງແລແຮງຊັບ ສູ້ຕໍ່ບໍ່ໄຫວ ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫນ້າແລະເບື້ອງຫລັງຄ່ອຍໃຫ້ກຳລັງໃຈຊັບຟອສຕະຫລອດມາ] ຂ່າວຈາກ :

Read More