ຂ່າວດີ ໂຄງການ ສັນຍາກຳ (ຟຮີ) ໃຫ້ຄົນພິການທາງໃບໜ້າ ໂດຍສະເພາະເສຍໂສມຈາກອຸບັດເຫດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຂ່າວດີ ໂຄງການ ສັນຍາກຳ (ຟຮີ) ໃຫ້ຄົນພິການທາງໃບໜ້າ ໂດຍສະເພາະເສຍໂສມຈາກອຸບັດເຫດແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

( ໂຄງການ ອະດີດຖີ້ມໄປ ເພື່ອ ວັນໃຫມ່ທີ່ສົດໄສກ່ອນເກົ່າ)

ເປັນໂຄງການ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ທີ່ຢາກໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນຄື: ສັນຍາກຳ ໃຫ້ຄົນພິການທາງໃບຫນ້າແຕ່ດ້ອຍໂອກາດ( ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ )

ເປັນໂຄງການ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ທີ່ຢາກໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ມີຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນຄື: ສັນຍາກຳ ໃຫ້ຄົນພິການທາງໃບຫນ້າແຕ່ດ້ອຍໂອກາດ( ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ )

ໄດ້ຍິນນ້ອງເລົ່າຊີວິດໃຫ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຮັບປາກ ຈະປົວແປງໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດປົກກະຕີດັ່ງເດີມຂໍໃຫ້ຄວາມສົດໄສ ກັບມາສູ່ນ້ອງອີກຄັ້ງ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ