ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ!!! ຕົວະວ່າຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫຍ່ ແລ່ນເອກະສານແລ່ນຄະດີຄວາມ ເອົາເງີນໄປແລ້ວບໍ່ແລ່ນຫຍັງໃຫ້ເລີຍ

ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ!!! ຕົວະວ່າຮູ້ຈັກຜູ້ໃຫຍ່ ແລ່ນເອກະສານແລ່ນຄະດີຄວາມ ເອົາເງີນໄປແລ້ວບໍ່ແລ່ນຫຍັງໃຫ້ເລີຍ

ເຕືອນ!ບຸກຄົນອັນຕະຫລາຍ ຕົວະແລ່ນເອກກະສານແລ່ນຄະດີຄວາມ ຮູ້ຜູ້ໃຫ່ຍ ຕົວະເອົາເງີນແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ແລ່ນຄະດີຫຍັງເລີຍ

ຢ່າໄດ້ຫລົງເຊື້ອເປັນເຍື່ອຂອງຄົນແບບນີ້ອີກຕໍ່ໄປຂ້ອຍເລີຍ ເຕື່ອນມາເພືອໃຫ້ສືກສາ ຮູ້ກ່ອນຈະຕົກເປັນເຍື່ອຄົນຕໍ່ໄປ ເພາະມີຫລາຍຄົນທີ່ເຈີແບບຂ້ອຍ ຫລາຍ100ລ້ານ

ສຳລັບຂ້ອຍແຄ່5ລ້ານ ຂໍທານ ຢ່າໄດ້ຕາຍດີຄົນແບບມືງ ຢູ່ຫົກໂລກ

ທີ່ມາ : Dalouny Vanhnaing

ຂ່າວທົ່ວໄປ