ປະກາດຫາ 2 ນິ້ວຄົນໂສດ ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ໂລກຮູ້ນຳກັນ

ປະກາດຫາ 2 ນິ້ວຄົນໂສດ ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ໂລກຮູ້ນຳກັນ

ຄົນໂສດຍົກມື້ຂຶ້ນວັນທີ 11 ເດືອນ 11 “ວັນຄົນໂສດ”

ທີ່ໝູນວຽນມາຮອດອີກປີແລ້ວ, ວັນດັ່ງກ່າວເລີ່ມຕົ້ນຈາກປະເທດຈີນ ຖືວ່າເປັນອີກວັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ ໄວໜຸ່ມປະເທດຈີນ

ຍ້ອນວ່າໃນວັນນີ້ ຈະມີກິດຈະກຳຫຼາກ ຫຼາຍໃຫ້ກັບຄົນໂສດໄດ້ຄຶກຄື້ນ ເຊັ່ນ: ການຊື້ເຄື່ອງ, ການລົດລາຄາສິນຄ້າ, ອາຫານ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ

ເລກດວງໂຊກຕາມວັນເກີດມີດັ່ງນີ້

1.(ກາງເວັນ)​ : ມີເລກນຳໂຊກຄື ຫມາຍເລກ 6 ແລະ 2 . ຫມາຍເລກທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນຫລືຫມາຍເລກບໍ່ເຂົ້າກັບໂຊກເຮົາ ແມ່ນຫມາຍເລກ 3

2.(ກາງຄືນ)​ :ມີເລກນຳໂຊກຄື ຫມາຍເລກ 4 ແລະ 2 . ຫມາຍເລກທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນຫລືຫມາຍເລກບໍ່ເຂົ້າກັບໂຊກເຮົາ ແມ່ນຫມາຍເລກ 1.

-ຄົນເກີດໃນວັນ ພະຫັດ​: ມີເລກນຳໂຊກຄື ຫມາຍເລກ 6 . ຫມາຍເລກທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນຫລືຫມາຍເລກບໍ່ເຂົ້າກັບໂຊກເຮົາ ແມ່ນຫມາຍເລກ 3 ແລະ 1.

-ຄົນເກີດໃນວັນສຸກ: ມີເລກນຳໂຊກຄື ຫມາຍເລກ 3 ແລະ 5 . ຫມາຍເລກທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນຫລືຫມາຍເລກບໍ່ເຂົ້າກັບໂຊກເຮົາ ແມ່ນຫມາຍເລກ 7 ແລະ 8.

-ຄົນເກີດໃນວັນເສົາ: ມີເລກນຳໂຊກຄື ຫມາຍເລກ 4 ແລະ 8 . ຫມາຍເລກທີ່ຄວນຫລີກເວັ້ນຫລືຫມາຍເລກບໍ່ເຂົ້າກັບໂຊກເຮົາ ແມ່ນຫມາຍເລກ 1 ແລະ 9.

ຄຳເຕືອນ

ຢ່າຫວັງລວຍໃນການຖືກຫວຍ ຊີວິດທ່ານຈື່ງດີຂື້ນ! ເພາະການຊື້ຫວຍຫລືຊື້ເລກເພື່ອຍາດຊີງລາງວັນນັ້ນ ເເມ່ນມິຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ສຸດ ເຊີ່ງທ່ານມີໂອກາດຖືກແມ່ນພຽງແຕ່ 0,0000000001 % ຂອງຈຳນວນເລກທີ່ອອກມາສະຫລັບກັນ ,

ສະນັ້ນ, ແຈ້ງເຕືອນມາຍັງຊາວເມົາເລກເພື່ອຜ່ອນການຊື້ເລກເພື່ອປະຢັດລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວ. ເພາະຄົນລວຍຈາກການຊື້ເລກແມ່ນ ມີ 0,00000000001 % ຂອງຈຳນວນເສດຖີ ທີ່ຫາລາຍໄດ້ຈາກທາງອື່ນ.

ຂ່າວບັນເທີງ