ເຈົ້າເມືອງສີສັດຕະນາກສັ່ງປິດຖາວອນຮ້ານ ZEUS ແລະ ຮ້ານ 90 ທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ເຈົ້າເມືອງສີສັດຕະນາກສັ່ງປິດຖາວອນຮ້ານ ZEUS ແລະ ຮ້ານ 90 ທີ່ລະເມີດຄໍາສັ່ງມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19

ຮ້ານອາຫານກິນດື່ມ ທີ່ລະເມີດຄຳສັ່ງມາດຕະການຕ້ານ ໂຄວິດ-19 ຖືກເຈົ້າເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ສັ່ງປິດຖາວອນ ຮ້ານ ZEUS ແລະ ຮ້ານ 90

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

ແຈ້ງການ ຈາກເຈົ້າເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ 252/ຈມ.ສສນ ລົງວັນທີ່ 26 ຕຸລາ 2020

ເລື່ອງ ສັ່ງປິດຮ້ານອາຫານທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ

ອອກແຈ້ງການສັ່ງປິດບັນດາຮ້ານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຜິດລະບຽບ, ມີການນຳໃຊ້ດົນຕີເສບສົດ(Folk Song) ເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງເນື່ອງນັນລົບກວນສັງຄົມ ແລະ ປິດການບໍລິການກາຍໂມງທີ່ທາງການກຳນົດໄວ້ 23:00 ໂມງ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ຮ້ານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຂ່າວທົ່ວໄປ