ຂໍຂອບໃຈ Ther Una ແລະ Larnoy PhorJai ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂດສາຍເຊບັ້ງຫຽງ

ຂໍຂອບໃຈ Ther Una ແລະ Larnoy PhorJai ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອພີ່ນ້ອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂດສາຍເຊບັ້ງຫຽງ

ຂໍຂອບໃຈ Ther Una ແລະ Larnoy PhorJai

ເງິນຊື້ Jet Ski ກູມີແລ້ວບໍ່ຕ້ອງມາຊ່ວຍກູ !!! ເສືອກ ດຽວເອົາເງິນທີ່ມັນໃຫ້ ໄປຊ່ວຍຜູ້ອື່ນແທນຂອບໃຈແມ່ອີ່ວຶ່ງ Larnoy PhorJai ມື້ອື່ນກຽມແຈກຈ່າຍໃຫ້ພີ່ນ້ອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂດສາຍເຊບັ້ງຫຽງ

……..ລາຍລະອຽດຕາມນີ້………

1. ໝີ່ 200 ແກັດ : 4,400,000 ກີບ (ແກັດລະ 22,000 ກີບ)

2. ປາກະປ໋ອງ 10 ແກັດ : 3,150,000 ກີບ (ແກັດລະ 315,000 ກີບ)

3. ເຂົ້າຈີ່ 1,000 ກ້ອນ : 1,000,000 ກີບ (ກ້ອນລະ 1,000 ກີບ)

4. ນົມ 5 ແກັດ : 1,250,000 ກີບ (ແກັດລະ 250,000ກີບ)

ລວມ : 9,800,000 ກີບ (ເຫຼືອສອງແສນຊິໃຫ້ນ້ຳມັນເຮືອກູ້ໄພຕໍ່)

ແຍກເປັນ 200 ຖົງ ໃນໜຶ່ງຖົງມີ

1. ໝີ່ 1 ແກັດ

2. ເຂົ້າຈີ່ 5 ກ້ອນ

3. ນົມ 1 ປ໋ອງ

4. ປາກະປ໋ອງ 5 ປ໋ອງ

ລວມສິ່ງຂອງທັງໝົດ

1. ໝີ່ 200 ແກັດ

2. ປາກະປ໋ອງ 1,000 ກະປ໋ອງ

3. ເຂົ້າຈີ່ 1,000 ກ້ອນ

4. ນົມ 200 ປ໋ອງ

Cr : Ther Una

ຂ່າວທົ່ວໄປ