ຈັບຜູ້ລັກລອບ ຂ້າມນ້ຳຂອງເຂດເມືອງ ສັງທອງ

ຈັບຜູ້ລັກລອບ ຂ້າມນ້ຳຂອງເຂດເມືອງ ສັງທອງ

ຈັບຜູ້ລັກລອບຂ້າມທາງນ້ຳຂອງເຂດເມືອງສັງທອງ

ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄປພ້ອມ ຕ້ອງໃສ່ຊຸດPPE ເພື່ອປ້ອງກັນ ໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ.

ທີ່ມາ: ທັນເລື່ອງທັນເຫດການ

ຂ່າວທົ່ວໄປ