ຕ້ອງການຊື້ໃນລາຄາ5.000.000ກີບ -10.000.000ກີບ/ໂລ

ຕ້ອງການຊື້ໃນລາຄາ5.000.000ກີບ -10.000.000ກີບ/ໂລ

ຕ້ອງການຊື້ໃນລາຄາ5000.000ກີບ -10.000.000ລ້ານກີບ/ໂລ

 

ໃຜເຫັນຢູ່ໃສຂູດມາໃຫ້ເດ່ຊອກໄດ້ຈັກໂລກໍ່ເອົາ ໃຜຊອກໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ

Tell: 54921019 WhatsApp 54917543

\

ແຊຣ໌ໆໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍ

#ຕິດຕາມເພຈ໌ເພື່ອຊື້ຂາຍໄປນຳກັນ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ