ຜົວເມົາມາບໍ່ເປີດປະຕູເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າ ເລີຍຂັບລົດດຸດປະຕູເຂົ້າເລີຍ (ຄລິບຜົວຄ້ຳເມຍຄູນ)

ຜົວເມົາມາບໍ່ເປີດປະຕູເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າ ເລີຍຂັບລົດດຸດປະຕູເຂົ້າເລີຍ (ຄລິບຜົວຄ້ຳເມຍຄູນ)

ຊົມຄລິບ!.. ຜົວໄປກິນເບຍເມົາເດິກ ເມຍບໍ່ເປີດປະຕູເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າ ເລີຍຂັບລົດດຸດປະຕູເຂົ້າເລີຍ!!!

ຜູ້ໃຊ້້ຟສບຸດຂາຍດິນ ຈັດສັນໄດ້ໂພສວ່າ: ຂໍຕິດຄ່າເບຍສ່ຳນີ້ກະບໍ່ໄດ້ດຸດແມ໋ງມັນເລີຍຍອມໃຈ ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜົວໄປກິນເບຍເມົາເດິກ ເມຍບໍ່ເປີດປະຕູເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າເລີຍຂັບລົດດຸດປະຕູເຂົ້າເລີຍ!!!

ເລື່ອງແບບນີ້ຜົວທຸກຄົນຢ່າຮຽນເປັນບົດຮຽນນະ ເພາະມັນບໍ່ດີຫຍັງເລີຍ

ຊົມຄລີບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ