ໄທຈະເປີດດ່ານຖາວອນແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ ມີວິດີໂອ

ໄທຈະເປີດດ່ານຖາວອນແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ ມີວິດີໂອ

ໄທຈະເປີດດ່ານຖາວອນແລ້ວເດີພີ່ນ້ອງທຸກຄົນ.

ກຽມຄວາພ້ອມຈະເປີດດ່ານຖາວອນບ້ານປາກແຊງ ຕິດກັບແຂວງສາລາວັນ ສປປລ ລາວ.

ຂ່າວ:

ຂ່າວທົ່ວໄປ