ມີລົດງາມຂີ່ ແຕ່ມາໃສ່ນ້ຳມັນເຕັມຖັງແລ້ວຂັບລົດໜີ ສົມຄວນແລ້ວບໍ່

ມີລົດງາມຂີ່ ແຕ່ມາໃສ່ນ້ຳມັນເຕັມຖັງແລ້ວຂັບລົດໜີ ສົມຄວນແລ້ວບໍ່

ໃສ່ນ້ຳມັນເຕັມຖັງແລ້ວຂັບລົດໜີ

ນຳເຫັນມື້ໃດຂໍເອົາເກີບຟາດກົກຫູບາດໜຶ່ງ ໃສ່ນ້ຳມັນເຕັມຖັງແລ້ວຂັບລົດໜີ່ ງາມໜ້າ…

ນຳເຫັນມື້ໃດຂໍເອົາເກີບຟາດກົກຫູບາດໜຶ່ງ ໃສ່ນ້ຳມັນເຕັມຖັງແລ້ວຂັບລົດໜີ່ ງາມໜ້າ…

ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງແດ່ເດີ້

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ