ສາວຄູ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນອານຸບານຄົນດຽວ ໂຕເລກລັດຖະກອນອອກມາພັດວ່າແມ່ນຊື່ຄົນອື່ນ

ສາວຄູ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນອານຸບານຄົນດຽວ ໂຕເລກລັດຖະກອນອອກມາພັດວ່າແມ່ນຊື່ຄົນອື່ນ

ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນອານຸບານ ບ້ານ ນາກວາງຊື່ ນາງປານ ສີສະຫວາດ / ໝົດໂຮງຮຽນສອນຄົນດຽວ

ບາດຕົວເລກລັດຖະກອນອອກມາຊໍ້າພັດວ່າເປັນຊື່ຜູ້ອື່ນໄດ້ແນວນີ້ແລະເຂົາວ່າຄົນເຮັດນາໝາກີນເຂົ້າ

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ