ຖືພາແລ້ວຕອນນີ້ຂ້ອຍລ້ຽງບໍ່ໄຫວ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ຢາກໄດ້ຢາກເອົາລູກ ຄົນທີ່ພ້ອມຢາກລ້ຽງທັກມາເດີ້

ຖືພາແລ້ວຕອນນີ້ຂ້ອຍລ້ຽງບໍ່ໄຫວ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ຢາກໄດ້ຢາກເອົາລູກ ຄົນທີ່ພ້ອມຢາກລ້ຽງທັກມາເດີ້

ຖືພາແລ້ວກັບຜົວມີບັນຫາກັນ ຕອນນີ້ຂ້ອຍລ້ຽງບໍ່ໄຫວຍາກໄຫ້ຄົນທີ່ຍາກໄດ້ຍາກເອົາລູກຄົນທີ່ພອ້ມຍາກລ້ຽງທັກມາເດີ

ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍໄຈດຳໄຈຫມາຂ້ອຍຄົນດຽວບໍ່ສາມາດລ້ຽງໄດ້ ໄຜ່ກໍ່ມີເຫດຜົນຂອງໄຜ່ຂອງມັນນໍ່

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ