ຄົນດັງຄົນຕໍ່ໄປທາຍາດສາວພອນ ຖືພາແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງ

ຄົນດັງຄົນຕໍ່ໄປທາຍາດສາວພອນ ຖືພາແລ້ວເດີ້ພີ່ນ້ອງ

ສາວພອນຖືພາແລ້ວທ້າວແມັກດີໃຈແຮງ ພາສາວພອນ ໄປວັດທັນທີ

ສາວພອນຖືພາແລ້ວ ພາຍລັງແຕ່ງງານໄດ້ 5 ມື້ທ້າວແມັກດີໃຈແຮງ ພາສາວພອນ ໄປວັດທັນທີ

 

ພາຍຫລັງຮູ້ຂ່າວວ່າສາວພອນຖືພາ

ຍິນດີນຳທັງຄູ່ເດີ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວບັນເທີງ