ພໍ່ໃຈໂຫດ ຂ້າເມຍຂ້າລູກ 10ປີ ແລະ ຫຼານ 7ເດືອນ (ມີຄຼິບ) :

ພໍ່ໃຈໂຫດ ຂ້າເມຍຂ້າລູກ 10ປີ ແລະ ຫຼານ 7ເດືອນ (ມີຄຼິບ) :

ເກີດສອງເຫດການ:

ພໍ່ໃຈ ໂ ຫ ດ ຄ າດ ຕະ ກຳ ລູ ກ ສາວໄວ 10 ປີ ແລະ ເຫດການຜົວເຮັດ ປື ນ ລັນໃສ່ເມຍ ແລະ ຫຼານຊາຍ ອາຍຸ 7 ເດືອນ,

ເຮັດໃຫ້ສອງເຫດການນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 02 ຄົນ

ຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ