ກຳລັງມັນໆ ຕຳຫຼວດພັດມາໄລ່ພວກກີນເບຍເຕັ້ນຢູ່ແຄມທາງ ຫຼວງພະບາງ

ກຳລັງມັນໆ ຕຳຫຼວດພັດມາໄລ່ພວກກີນເບຍເຕັ້ນຢູ່ແຄມທາງ ຫຼວງພະບາງ

ຕຳຫຼວດມາໄລ່ພວກກີນເບຍເຕັ້ນຢູ່ແຄມທາງຢູ່ຫຼວງພະບາງບາງຄົນບອກວ່າອົດເຕັ້ນຍົ້ວຍວນເລີຍອົດສາອົດມາເປັນປີພັດບໍ່ໄດ້ລະບາຍອອກຊ້ຳ ວັນທີ 16/4/2022 ຂ່າວມື້ນີ້ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄືວ່າ ຫລວງພະບາງຈົບເກມແລ້ວ ຕຳຫຼວດມາເຕັມໆເລີຍ ມາແຕ່ມື້ຄືນນີ້ພຸ້ນນະ

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ຫລວງພະບາງ 15/4/2022 ສົມພໍຄົນວຽງຈັນມາຢູ່ນີ້ໝົດເລີຍເນາະ

ຂ່າວທົ່ວໄປ