ອັ່ງເປົ່າ 50.000 ກີບເປັນເຫດ ຕີກັນຍາດເອົາອັງເປົ່າຕະພຶດຕະພື (ມີຄຼິບ)

ອັ່ງເປົ່າ 50.000 ກີບເປັນເຫດ ຕີກັນຍາດເອົາອັງເປົ່າຕະພຶດຕະພື (ມີຄຼິບ)

ອັ່ງເປົ່າ 50.000 ກີບເປັນເຫດ ຕີກັນຍາດເອົາອັງເປົ່າຕະພຶດຕະພື (ມີຄຼິບ)

ຍາດອັງເປົາຈົນເກີດເຫດຕີກັນຍ້ອນອັງເປົາ 50.000 ກີບ

ໃຫ້ພາບມັນບັນຍາຍເອງເດີ້:ເດືອດແຮງ ເຫັນແຊຣ໌ຕະພຶດຕະພື

ຊົມຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ