ຄຼິບ : ປກສ ເມືອງທ່າທົມ ຊີ້ແຈ້ງການເສຍຊິວິດ ນ.ໄອຢາງ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ທຸບຕີ ເປັນການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ຄຼິບ : ປກສ ເມືອງທ່າທົມ ຊີ້ແຈ້ງການເສຍຊິວິດ ນ.ໄອຢາງ ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ທຸບຕີ ເປັນການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ

ຄຼິບຊີ້ແຈ້ງຂອງ ປກສ ເມືອງທ່າທົມ ຊີ້ແຈ້ງການເສຍຊິວິດ

ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທຸບຕີ ນ.ໄອຢ່າງ ຈົນເສຍຊິວິດ

ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງທ່າທົມ ເບື້ອງຕົ້ນ ຍອມມອບເງີນ 10 ລ້ານກີບ

ສຳລັບ ນາງ ໄອຢາງ ທີ່ເສຍຊີວິດ. ເລື່ອງມັນເສົ້າ ສຳລັບປະຊາຊົນຕາດຳໆ

ທີ່ບໍຮູ້ວ່ານີ້ມັນຍຸດຕິທຳ ຫລື ຍັງ

ຄຼິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ