ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ເງີນບໍ່ເຄີຍອາຍ ຍາມຫາກະຕ້ອງຫາ ຍາມຫຼິ້ນກະຕ້ອງຫຼິ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນໂລດໃດ໋

ເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ເງີນບໍ່ເຄີຍອາຍ ຍາມຫາກະຕ້ອງຫາ ຍາມຫຼິ້ນກະຕ້ອງຫຼິ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນໂລດໃດ໋

ສາວໂພສ Umi Mimi ນີ້ແຫລະຊີວິດຂ້ອຍ ຍາມຫາກະຕ້ອງຫາ ຍາມຫລີ້ນກະຕ້ອງຫລີ້ນ

ບໍ່ເຄີຍອາຍ ເຮັດທຸກຢ່າງທີໄດ້ເງີນ ຫນັກເບົາເອົາສູ້ ບໍ່ເລື່ອກວຽກເຮັດງານທຳ

ເກີດມາສູ້ກະຕ້ອງສູ້

ສູ້ໆທຸກຄົນ ຕາມນີ້ແຫຼະ ທຸກຄົນມີຫຼາຍມຸມ ຢ່າເບິ່ງພຽງມຸມເຮັດວຽກ ຫຼຫຼື ຢ່າເບິ່ງພຽງການແຕ່ງໂຕໄປຫຼິ້ນ

ຈາກ: Umi Mimi

ຂ່າວບັນເທີງ