ປະຊາຊົນປາກບໍ່ໄດ້ ໄອບໍ່ດັງ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ບ້ານຫາດສະ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ປະຊາຊົນປາກບໍ່ໄດ້ ໄອບໍ່ດັງ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນຫຼາຍ ຢູ່ທີ່ບ້ານຫາດສະ ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ບໍ່ມີພາກສ່ວນໄດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈປ່ອຍປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຂາດທີ່ຢູ່ອາໃສ.

#ຄວາມເດືອດຮ້ອນຂອງປະຊາຊົນບ້ານຫາດສະ ເມືອງປາກທາ.

#ຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກທ່ານຈະໄດ້ອ່ານທາງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມໃນໃຈຂອງຜູ້ເສີຍຫາຍ

ນີ້ແມ່ນພາບທີລັກຖ່າຍຕອນຝົນຕົກຫນັກ ຖ້າປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຄົນຈີນຍາມບໍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົາໃກເລີຍ ກະຢາກຮູ້ວ່າລັດທະບານລາວເຮົາຄື.

ອະນຸຍາດໃຫ້ໄປເອົາຕິກັບບ້ານຂອງປະຊາຊົນແທ້ ເຊິ່ງບອນນີແມ່ນບອນປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກບໍມີທີທຳມາຫາກິນແຕ່ລະມືໄປປັ້ນບາງໄດ້ມືລະຫນອ້ຍກະມາຂາຍ

ກະພໍຊື້ຢູ່ຊື້ກິນພໍກຸ້ມຄອບຄົວໄປແຕ່ລະມື ແລ້ວໃຫ້ບໍລິສັດເຂົາມາຂຸດຄົ້ນເອົາແບບນີ

ມັນແມ່ນລະບໍ່ ຄືບໍຄຶດເຫັນໃຈປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກແດ່.

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ