ຄົນດີ ຄົນມີນ້ຳໃຈ ຊົມເຊີຍເດີ້

ຄົນດີ ຄົນມີນ້ຳໃຈ ຊົມເຊີຍເດີ້

ຖ້າມື້ຫນຶ່ງຂ້ອຍໄດ້ຕາ ຍຈາກໂລກນີ້ໄປແຕ່ຂ້ອຍກະດີໃຈ

ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນນ້ຳໃຈໃຫ້ເພື່ອນມະນຸດຖ້າຕາບໃດ້ທີ່ຂ້ອຍຍັງບໍ່ທັນຕາ ຍຈາກໂລກນີ້ແມ່ນຂ້ອຍຈະຊ່ອຍສຸດຄວາມສາມາດ

ທີ່ຂ້ອຍມີຂ້ອຍຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເພື່ອນມະນຸດທີ່ຍູ່ໃນກົນລະໂລກແຫ່ງນີ້ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສຸກໃຈຍ່າເຈັບຍ່າຈົນອົດທົດໄປຈົນເຂົ້າສູພະນິພານ

ຊົມຄຼິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ