ແມ່ໂພສເສົ້າ ລູກຈາກໄປແບບບໍ່ມີວັນກັບມາ

ແມ່ໂພສເສົ້າ ລູກຈາກໄປແບບບໍ່ມີວັນກັບມາ

ອີ່ແມ່ຂໍໂທດທີ່ອີ່ແມ່ຮັກສາສັນຍາທີ່ໃຫ້ກັບລູກບໍ່ໄດ້

ແມ່ອູ້ມລູກຂຶ້ນລົດກູ້ໄພໄປແມ່ສັນຍາກັບລູກວ່າຊິພາລູກໄປປົວໂຄວິດໃຫ້ຊ່ວງໃຫ້ເຊົາແຕ່ແມ່ເຮັດບໍ່ໄດ້

ໃຈແມ່ຄືຊິຂາດນົມເບັງນ້ຳນົມຮ້າວຍ້ອຍຢູ່ບໍ່ມີລູກມາດູດມາກິນ ຄົນເກັ່ງຂອງອີ່ແມ່ລູກສູ້ກັບຄວາມເຈັບປວດທໍລະມານ

ຈົນຮອດວິນາທີສຸດທ້າຍ ຫາຍເຈັບຫາຍປວດແລ້ວເດີລູກເອີຍ ໄປດີເຖິງສຸກ ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ

ຊາດຫນ້າມີຈິງມາເກີດເປັນລູກແມ່ອີກເດີລູກເອີຍ

ຊົມຄລິບ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ