ສຸດໂຊກດີຂູດບັດໄດ້ຍົນ Helicopter ລຸ້ນ H130 ດວງມາແຮງແຊງ ໄອໂຟນ13 ໄປເລີຍ

ສຸດໂຊກດີຂູດບັດໄດ້ຍົນ Helicopter ລຸ້ນ H130 ດວງມາແຮງແຊງ ໄອໂຟນ13 ໄປເລີຍ

ການຂຸດບັດທີ່ໄດ້ຍົນ Helicopter ລຸ້ນ H-130 ທີ່ປະເທດ ອິນເດຍ ນັ້ນເປັນເລື່ອງຈິງບໍ່?

ຖ້າເປັນຈິງກໍ່ຖືວ່າເປັນການດີສະແດງວ່າເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໃຈປ້ຳສຸດທຸ່ມເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ແຕ່ກ່ອນຜູ້ທີ່ສິຂູດໄດ້ລາງວັນນີ້ຄິດວ່າຜູ້ນັ້ນເປັນໝື່ງໃນຕື້ເບີເຊັນ

ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ຕ້ອງດວງດີດວງເຮັງສຸດໆເລີຍທີ່ໄດ້ Helicopter ໄປຂີ່ຟຣີໆ ແລະ ຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີເດີ.

ຢ່າຟ້າວຄິດເລື່ອງບໍ່ດີໃຫ້ admin ເດີ ເພາະຂ່າວນີ້ເອົາມາຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ