ມາແລ້ວ ວັກຊີນຈອນສັນ ແອນຈອນສັນ ກຳລົງຂົນລົງຈາກຍົນ 1,008,000 ​ໂດ​ສ ຂອບ​ໃຈ USA

ມາແລ້ວ ວັກຊີນຈອນສັນ ແອນຈອນສັນ ກຳລົງຂົນລົງຈາກຍົນ 1,008,000 ​ໂດ​ສ ຂອບ​ໃຈ USA

ມາຮອດລາວແລ້ວ ສຳລັບວັກຊີນ ຈອນສັນແອນຈອນສັນ ທີ່ທາງ ສະຫາລັດອາເມລິກາ ມອບໃຫ້ຄົນລາວ ຈຳນວນ 1,008,000 ໂດສ ມາຮອດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ແລງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021

ວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນຈຳນວນ 1 ລ້ານກວ່າໂດສນີ້ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຖິງປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ

ເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ເນື່ອງຈາກວັກຊິນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສັກພຽງເຂັມດຽວເທົ່ານັ້ນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ ອີກ 1 ລ້ານຄົນຈະໄດ້ຮັບວັກຊິນປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ