ແຈ້ງການໃຫຍ່ຢ້ຳຕື່ມອີກ ມີໃຜແດ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເງິນຄືນຈາກບໍລິສັດ PS ທີ່ວ່າໂກງປະຊາຊົນລາວ

ແຈ້ງການໃຫຍ່ຢ້ຳຕື່ມອີກ ມີໃຜແດ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເງິນຄືນຈາກບໍລິສັດ PS ທີ່ວ່າໂກງປະຊາຊົນລາວ

ແຈ້ງການໃຫຍ່ຢ້ຳຕື່ມອີກ ມີໃຜແດ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເງິນຄືນຈາກບໍລິສັດPS ທີ່ວ່າໂກງປະຊາຊົນລາວ

ຕັ້ງແຕ່ປີ2018 ນີ້ກໍ່ປີ2020ແລ້ວ ເງິນຫລາຍພັນຕື້ລ້ານໂດລ້າ ເງິນຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ພະນັກງານທະຫານຕຳຫລວດທີ່ຖຶກໂກງໄປກິນ?ໂກງຮອດຄູບາຢູ່ວັດໂກງຮອດແມ່ຂາວແມ່ຊີຕອນນີ້ຍັງມິດຈີ່ລີ່ເມັດເລີຍ

ບໍ່ມີຊ່ອງທາງຈະໄດ້ຄຶນ…🇱🇦 ແຊຣໃຫ້ໄປໃຜຫຍັງບໍ່ໄດ້ຢ່າໃຫ້ເລື່ອງນີ້ມິດໄປ…

#ຂໍ້ມູນຈາກ:ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເສຍຫາຍ….7.9.2020 (ໂກງຫລາຍປານນີ້ຄວນປະຫານແມ່ນບໍ່?ຄ້າຍາບ້າຍັງບໍ່ທໍນີ້ຍັງປະຫານເລີຍແມ່ນບໍ່?ກົດຫມາຍ ສປປລາວ…)

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ