ຫາຄວາມຍຸດຕິທຳໃຫ້ນ້ອງນຳກັນ ການບັງຄັບ ຫຼື ກີດກັ້ນ ຜິດກົດໝາຍແນ່ນອນ ແຖມເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18ປີອີກ ມາດຕາ 248 269 270

ຫາຄວາມຍຸດຕິທຳໃຫ້ນ້ອງນຳກັນ ການບັງຄັບ ຫຼື ກີດກັ້ນ ຜິດກົດໝາຍແນ່ນອນ ແຖມເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18ປີອີກ ມາດຕາ 248 269 270

ເດັກສາວອາຍຸພຽງ 14 ປີ​ ຖຶກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ ຍ້ອນບໍ່ມີເງິນໃຊ້ໜີ້ ຊ່ວຍແຊຣ໌ ຫາຄວາມຍຸຕິທໍາດ້ານສິດທິມະນຸດໃຫ້ນ້ອງແດ່

ມາເບີ່ງກົດໝາຍນຳກັນວ່າຜິດບໍ່ ຜິດແນ່ນອນ ກົດໝາຍລາວ ມາດຕາ 248 ມາດຕາ 269 ມາດຕາ 270

ເລື່ອງມີດັ່ງນີ້: ພໍ່ແມ່ຂອງນາງ (ບໍ່ຮູ້ຊື່ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ) ຢູ່ບ້ານ 516 ເມືອງ ລ້ອງຊານ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ຕິດໜີ້ເງິນຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງ (ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ) ອາຍຸປະມານ 40ປີ ເປັນຈໍານວນເງິນ 15,000,000ກີບ, ຕອນນີ້ພໍ່ແມ່ຂອງນາງບໍ່ມີເງິນໃຊ້ໜີ້ຈໍານວນດັ່ງກ່າວ

ຊາຍຄົນນັ້ນກໍ່ເລີຍນໍາເອົາຜູ້ເປັນພໍ່ໄປເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມອບລູກສາວ ອາຍຸ 14ປີ ແຕ່ງງານກັບຊາຍຄົນນັ້ນແລ້ວຈະບໍ່ເອົາເງິນຄືນ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເປັນພໍ່ອອກຈາກຄຸກ, ແຕ່ຖ້າລູກສາວຂອງເຂົາບໍ່ຍອມເປັນເມຍແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ໜີ້ຄືນເປັນເງິນຈໍານວນ 20,000,000ກີບ (ເພີ່ມອີກ 5,000,000ກີບ)

ສ່ວນຜູ້ເປັນພໍ່ທີ່ຖືກຈໍາຄຸກນັ້ນຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເລີຍ, ຕອນນີ້ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບ ແລະ ຕີປູ້ເປັນລູກສາວຢ່າງຮຸນແຮງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເລີຍຢາກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງພັກລັດ ຫລື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຊ່ວຍສືບສວນສອບສວນເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳໃຫ້ເດັກຍິງໄວ ອາຍຸ 14ປີ! ຕອນນີ້ພວກເຂົາຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ (ເຂດບ້ານເມືອງເກົ່າ) ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ!

ຊົມຄລິບ1 :

ຊົມຄລິບ2 :

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ