ອີ່ຕົນທັງເຂົາອີ່ຕົນທັງໂຕເອງ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຮ່ວມມື ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຍັງປະໝາດບໍ່ຟັງຄວາມແພັດ

ອີ່ຕົນທັງເຂົາອີ່ຕົນທັງໂຕເອງ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຮ່ວມມື ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຍັງປະໝາດບໍ່ຟັງຄວາມແພັດ

ອີ່ຕົນທັງເຂົາອີ່ຕົນທັງໂຕເອງ

ຈັກຄົນຕິດເຊື້ອຈັັຄົນມາໃຫມ່ຈັກຝົນຕົກ

ຈັ່ງໃດທີມງານເຮົາກະສູ້ເຕັມທີ່ບໍ່ຍອມຖອຍເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງພໍ່ແມ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອບໃຈທີ່

ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແຕ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຍັງປະຫມາດບໍ່ຟັງຄວາມແພດ

ຄລິບ :

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ