ຈັບໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຕວະວ່າ ຈະໃຫ້ຕົວເລກຜູ້ຊະນະ ລາງວັນ 6ໂຕເລກ

ຈັບໄດ້ແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຕວະວ່າ ຈະໃຫ້ຕົວເລກຜູ້ຊະນະ ລາງວັນ 6ໂຕເລກ

ພວກເຮົາຢູ່ໃນພາລະກິດພິເສດ

ຈັບວັດຖຸບາງອັນທີ່ປອມຕົວເປັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເພື່ອຫລອກລວງຄົນໃຫ້ຊື້ 6 ຕົວເລກຊະນະ

ຢຶດເງິນສົດ ແລະ ຫຼັກຖານ 2 ຕື້ກວ່າກີບ

ໃຜທີ່ເຄີຍເສຍເງິນກະລຸນາສົ່ງຂໍ້ມູນລວມທັງ (ຮູບໃບຮັບເງິນ + ຊື່ + ທີ່ຢູ່ + ເບີໂທລະສັບ + ເລກບັນຊີ)

ພວກເຮົາຈະເຮັດເອກະສານຄືນເງິນໃຫ້ທຸກຄົນ

เติม🤚ຄວາມສົນໃຈ🤚: ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ