ນາຍບ້ານອອກມາຊີແຈ້ງ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖີງການ ເລີຍຖອນຟ້ອງພຣະອາຈາຣຍ໌ສົມປອງເຈົ້າອາທິການວັດໜອງພະຍາ

ນາຍບ້ານອອກມາຊີແຈ້ງ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖີງການ ເລີຍຖອນຟ້ອງພຣະອາຈາຣຍ໌ສົມປອງເຈົ້າອາທິການວັດໜອງພະຍາ

ນາຍບ້ານອອກມາຊີແຈ້ງ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖີງການ

ເລີຍຖອນຟ້ອງພຣະອາຈາຣຍ໌ສົມປອງເຈົ້າອາທິການວັດໜອງພະຍາ

#ຕາມໃບແຈ້ງຖອນຟ້ອງ ພຣະອາຈານ ສົມປອງ ທອງພຽນ ເຈົ້າອາວາດ ວັດໜອງພະຍາ ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແມ່ນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ທາງຄອບຄົວ ພຣະອາຈານ ຈະດຳເນີນເລື່ອງໃຫ້ເຖິງທີ່ສຸດ ແລະ ເອກະສານທີ່ອ້າງວ່າເປັນ ໃບໄລ່ພຣະອາຈານ ອອກວັນທີ 30ນັ້ນ ແມ່ນຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ເຮັດຂຶ້ນມາ…ອົງການກວດສອບແຮງລັດກວດສອບນາຍບ້ານແລະເຈົ້າເມືອງດ່ວນໃຫ້ໄຂຄວາມເປັນຈິງ…ຕໍ່ຄົນລາວທົ່ວປະເທດຮັບຮູ້ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງແທ້ໆ…

ສົງຄາມຈະຈົບແບບໃດຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ

Cr :

ຂ່າວທົ່ວໄປ