ລາວເຮົາຄວນລົບລ້າງ ດັດສະນີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປີ (2020)

ລາວເຮົາຄວນລົບລ້າງ ດັດສະນີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ປີ (2020)

ອີງຕາມບົດລາຍງານດັດສະນີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງປີ 2020 ໂດຍອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີສໍ້ລາດບັງຫຼວງສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນແມ່ນປະເທດ

1.ກຳປູເຈຍ (160th)

2.ມຽນມາ (ອັນດັບທີ 137)

3.ລາວ (ອັນດັບທີ 134)

ຟີລິບປິນ (ອັນດັບທີ 115).

ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ປະເທດສິງກະໂປ ມີອັດຕາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໜ້ອຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ, ນຳໜ້າ ປະເທດບຣູໄນ (ອັນດັບທີ 35), ແລະມາເລເຊຍ (ອັນດັບທີ 57).

ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກຊ່ຽວຊານ, ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂລກທຸລະກິດ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌

#TheASEANPost #ASEAN # ເສດຖະກິດ

#CorruptionPerceptionIndex

#TransparencyInternational

ຂໍ້ມູນຂ່າວ : ແອໂຣລາວ AeroLaos

ຂ່າວທົ່ວໄປ