ຊິວິດມີລົງມີຂຶ້ນ ຈາກຂັບລົດຈັກຕາກແດດ ລົດດັບຕີນລົດຮົ່ວ ບໍ່ຄິດຄືກັນວ່າຈະມີມື້ນີ້ ມີທຸກຢ່າງ ຕອນອາຍຸ 21 ປີ

ຊິວິດມີລົງມີຂຶ້ນ ຈາກຂັບລົດຈັກຕາກແດດ ລົດດັບຕີນລົດຮົ່ວ ບໍ່ຄິດຄືກັນວ່າຈະມີມື້ນີ້ ມີທຸກຢ່າງ ຕອນອາຍຸ 21 ປີ

ເຄີຍແບກເຄື່ອງຂາຍຂຶ້ນລົດຈັກ ຂັບລົດຕາກແດດ, ຕີນລົດຮົ່ວ ບໍ່ຄິດຄືກັນວ່າຈະມີມື້ນີ້ ມີທຸກຢ່າງ ຕອນອາຍຸ 21 ປີ

ຈາກ สเก็ตเด็กบ้าพลัง ໂພສພາບດຽວ ແລະ ຄໍາບັນຍາຍບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມໝາຍດີ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ອ່ານທີ່ໂພສວ່າ

ເພາະຮູ້ວ່າເກີດມາບໍ່ໄດ້ມີພ້ອມ ຊີວິດບໍ່ສົມບູນແບບ ບໍ່ມີທາງເລືອກຫຼາຍ ເລືອກໄດ້ຢ່າງດຽວຄື ກ້າຝັນ ແລະ ສ້ງມັນດ້ວຍມືຕົນເອງ ຈັງຫວະຊີວິດ ແລະ ຂອງຂວັນມັນຈະມາໃນເວລາທີ່ແມ່ນ

ອົດທົນໃຫ້ພໍ ແລະ ຖ້າໃຫ້ໄຫວ ເປັນພາບທີ່ປຸກພະລັງທຸກຄັ້ງທີເບິ່ງເຫັນ

ເຄີຍແບກຂອງຂຶ້ນລົດຈັກ ຂັບລົດຕາກແດດ ຕີນລົດຮົ່ວ ບໍ່ຄິດຄືກັນວ່າຈະມີມື້ນີ້ ແຕ່ກໍມາເຖິງດ້ວຍໄວ 21 ປີ

ໂອກາດດີໆໃນຊີວິດ ເຮົາຕ້ອງເປັນຄົນຢື່ນມັນໃຫ້ໂຕເອງ ບໍ່ແມ່ນຖ້າໂອກາດຈາກໃຜ

ຈາກ สเก็ตเด็กบ้าพลัง

ຂ່າວທົ່ວໄປ