ບິບຫົວໃຈພໍ່-ແມ່ແທ້ນໍ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ຕິດໂຄວິດ

ບິບຫົວໃຈພໍ່-ແມ່ແທ້ນໍ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ຕິດໂຄວິດ

ບິບຫົວໃຈພໍ່ແມ່ໂອ້ນໍ ລູກຫຼານບ້ານນາຝາຍ ນາງມຸກ ກັບ ນາງສິງ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ສູ້ໆເດີພີ່ນ້ອງ

ບ້ານເຮົາລະມັດລະວັງໂຕກັນ

ຂໍໃຫ້ປອດໄພກັບມາເດີຫຼານນ້ອຍ

ຟ້າວດີເດີດຽວເອົາຂະໜົມໄປຕ້ອນ

ສູ້ໆເດີ ໄທບ້ານນາຝາຍ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ທີ່ມາ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ