ຊົມເຊີຍ ຫົວໃຈນັກສູ້ ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທານກິນ

ຊົມເຊີຍ ຫົວໃຈນັກສູ້ ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທານກິນ

ຫົວໃຈນັກສູ້ລາວບໍ່ຍອມນັ່ງຂໍທານແຕ່ລາວເລືອກສິເຮັກວຽກເເລກເອົາເງິນ

ເມື່ອຍການັ່ງເຊົາເຊົາເມື່ອຍກາສູ້ຕໍ່ລາວວ່າແດດເມື່ອຍສໍ່າໃດບໍ່ເຄີຍຈົ່ມ

ທີ່ມາ:

ຂ່າວທົ່ວໄປ