ຄືປ່ອຍໃຫ້ເໜົ່າປານນີ້ນໍ້ຂົວບ້ານນາອ່າງ (ຂ້າມສາຍນ້ຳຕົງ) ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຄືປ່ອຍໃຫ້ເໜົ່າປານນີ້ນໍ້ຂົວບ້ານນາອ່າງ (ຂ້າມສາຍນ້ຳຕົງ) ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ເຫັນສະພາບແລ້ວບໍ່ຢາກພັນລະນາ ມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດອຸບັດຕິເຫດເຖິງຊີວິດ ເປັນຫຍັງຄືປະຂົວໃຫ້ເໜົ່າເຖິງຂະໜາດນີ້? ສ່ຽງກໍ່ປະຊາຊົນເອງນັ້ນແລ ທຸກບ້ານທີ່ຜ່ານທາງນີ້ຄວນລະດົມກັນແປງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ.

ພິລຶກປ່ອຍປະຮອດຂັ້ນນີ້

ປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນລາຍງານວ່າ ໃນຕອນແລງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ນີ້ ສະພາບຂົວບ້ານນາອ່າງ (ຂ້າມສາຍນ້ຳຕົງ) ທາງໄປວັດໂນນຫີນແຮ່ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນເພໜັກ, ແລະ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈິ່ງແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ຈະຜ່່ານຂົວດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ລະມັດລະວັງແທ້ໆ. ຖ້າຕອນກາງຄືນ ບໍ່ຈໍາເປັນບໍ່ຢາກໃຫ້ໄປທາງນີ້ ເພາະອັນຕະລາຍ ຂົວເປັນວ່າງກວ້າງຫຼາຍຕີນລົດໃຫຍ່ຍັງຜ່ານບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

ອັນສຳຄັນບໍ່ວ່າຈະເປັນເສັັ້ນທາງ ຫຼື ຂົວ ຖ້າເພໜັກຂະໜາດນີ້ ປະຊາຊົນເຂດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຄວນຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນແປງ ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດອິນຊີ ບໍ່ແມ່ນຈະລໍຖ້າ ຫຼື ເອື່ອຍອີງແຕ່ພາກລັດ ເພາະເພິ່ນອາດຈະບໍ່ສາມາດມາແປງໃຫ້ວ່ອງໄວທັນການ ອີກດ້ານໜຶ່ງບັນຫາງົບປະມານກໍ່ບໍ່ພຽງພໍ ສະນັ້ນອັນໃດທີ່ປະຊາຊົນເຮັດໄດ້ຄວນລະດົມກັນເຮັດເອງ ຊ່ວຍກັນຄົນລະໜ້ອຍບ້ານເມືອງເຮົາກໍ່ຈະເລີນໄວ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ