10 ປີເມຍໜີໄປນຳຊູ້ 25 ເທີຶ່ອ ລ່າສຸດໜີໄປອີກແລ້ວ

10 ປີເມຍໜີໄປນຳຊູ້ 25 ເທີຶ່ອ ລ່າສຸດໜີໄປອີກແລ້ວ

ແຕ່ງງານ 10 ປີເມຍໜີໄປນຳຊູ້ 25 ເທີຶ່ອແຕ່ຜົວຍັງໃຫ້ອິໄພ ລ່າສຸດໜີໄປອີກແລ້ວ

ເຮົາເລີກບໍ່ໄດ້ 10 ປີເມຍໂຕນນຳຜູ້ບ່າວ 25 ເທື່ອ ແຕ່ຜົວໃຈດີໃຫ້ອະໄພທຸກຄັ້ງເພື່ອລູກ

ຍິງຊາວອິນເດຍແຕ່ງງານມາ 10 ປີ ມີລູກ 3 ຄົນ ແຕ່ນອກໃຈສາມີແລ້ວໜີໄປນຳຊູ້ 25 ເທື່ອ ເຊິ່ງທຸກຄັ້ງທີ່ເມຍກັບມາຜົວກະໃຫ້ອະໄພຕະຫຼອດຍ້ອນເຫັນແກ່ລູກ

ຍິງຄົນນີ້ເປັນຂີ້ປາກໄທບ້ານວ່າຫຼິ້ນບ່າວໃນບ້ານແລ້ວຫຼາຍຄົນ. ເຊິ່ງລ່າສຸດ ວັນເສົາທີ່ 04/09/2021 ກະໜີໄປນຳຜູ້ບ່າວອີກ ແລະ ປະລູກໄວ້ 3 ຄົນ

ຜົວລາວມີອາຊີບຂັບລົດ ແລະ ກ່າວວ່າຍັງບໍ່ຮູ້ມື້ໃດ ເມຍລາວຊິກັບມາອີກ

ທີ່ມາ: https://m.mgronline.com/around/detail/9640000090634

ຂ່າວທົ່ວໄປ