ອັບເດດ 10/07/2021 ໄທຕິດເຊືື້ອໃໝ່ມື້ດຽວ +9,326 ຄົນ ເສຍຊິວິດ 91 ຄົນ

ອັບເດດ 10/07/2021 ໄທຕິດເຊືື້ອໃໝ່ມື້ດຽວ +9,326 ຄົນ ເສຍຊິວິດ 91 ຄົນ

ຍອດຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ວັນເສົາ 10/7/21

ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ +9,326 ຄົນ ຜູ້ປ່ວຍສະສົມ 297,969 ຄົນ (ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

ເຊົາປ່ວຍກັບບ້ານ 3,841 ຄົນ

ເຊົາປ່ວຍສະສົມ 216,492 ຄົນ(ຕັ້ງແຕ່ 1 ເມສາ 2021)

ເສຍຊີວິດ 91ຄົນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ