ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າ​ແບບໃໝ່ ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ

ໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າ​ແບບໃໝ່ ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃບບິນເກັບເງິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ໃນຮູບແບບໃຫມ່

ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຢາກເຫັນກໍ່ຄືຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂເລື່ອງຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໂຕເລກໝໍ້ນັບໄຟລະຫວ່າງບິນ ແລະ ກ່ອງເຕີ້ມັນບໍ່ຕົງກັນ ຫຼື ບໍ່ຖືກກັນດ້ວຍຊ້ຳ

ແບບເກົ່າ

ແບບໃໝ່

ທີ່ມາ :

ຂ່າວທົ່ວໄປ