ແຂ້ເຈົ້າຖິ່ນອອກມາ ຖີ້ມຮອດເກີບ ແລະ ຄັນເບັດ

ແຂ້ເຈົ້າຖິ່ນອອກມາ ຖີ້ມຮອດເກີບ ແລະ ຄັນເບັດ

ພໍ້ເຈົ້າຖິ່ນເພີ່ນ ເກືອບຖິ້ມຮອດຄັນເບັດ

ຄົນຕ່າງຖິ່ນໄປນິຖ້າບໍ່ລະວັງຢ້ານຖືກມັນກິນຢູ່ເດີ້ເນາະ. ເຈົ້າຂອງເກີບຫັ່ນບໍ່ເຖິງຂັ້ນໄດ້ຂ້າໄກ່ສູ່ຂວັນຕີ້ ຂື້ນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ຍອມລົງເລີຍ

ບ້ານໝາກນາວເໜືອ ເມືອງໄຊບູ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຊົມຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ