ງານເຂົ້າພໍ່ຄ້າຄົນດັງ ກ່ອງສຸ່ມ 5.000ບາດ 10ນາທີໄດ້ 7.000.000.000ກີບ ລູກຄ້າກັບໄດ້ເຄື່ອງບໍ່ສົມລາຄາ

ງານເຂົ້າພໍ່ຄ້າຄົນດັງ ກ່ອງສຸ່ມ 5.000ບາດ 10ນາທີໄດ້ 7.000.000.000ກີບ ລູກຄ້າກັບໄດ້ເຄື່ອງບໍ່ສົມລາຄາ

ຄຼິບ :

” ງານເຂົ້າພໍ່ຄ້າຄົນດັງ ! ຂາຍກອງສຸມ 5.000 ບາດ ໄດ້ເງີນມາ 7.000.000.000 ກີບ ພາຍໃນ 10 ນາທີ ( ນຳແນວພິມລິພາຍ )

ສຸດທ້າຍລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈ ວ່າໄດ້ເຄື່ອງມາ ມູນຄ່າເຄິ່ງດຽວ, ເປັນການແຮກຕາເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ !

ກ່ອງສຸ່ມຄື ລູກຄ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເຄື່ອງໃນກ່ອງມີຫຍັງແນ່ ? ແຕ່ທີ່ແນ່ໆຕ້ອງມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ 5000 ບາດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເພື່ອຕອບແທນ, ສົມມະນາຄຸນ ແລະ ຄືນກຳໄລ່ໃຫ້ລູກຄ້າ.

ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ, ຖ້າມີມູນ ເລື້ອງນີ້ຈະຮອດມືຕຳຫຼວດ ຫຼື ບໍ່ ?

ຂ່າວທົ່ວໄປ